Etfita, F., A. Ahmad, J. Afrizal, S. Wahyuni, E. Satriani, Alber, dan Asnawi. “PELATIHAN PENGGUNAAN WEB-BASED LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU-GURU SD ISLAM PLUS YLPI PEKANBARU”. JURNAL MASYARAKAT NEGERI ROKANIA, vol. 3, no. 1, April 2022, hlm. 138-43, doi:10.56313/jmnr.v3i1.104.